Pavel Luňáček

Panelový dům Roudnice nad Labem

Prováděli jsme kompletní sanaci střešního pláště na komplexu tří panelových domů. Vyrovnali jsme podklad, pomocí spádových klínů z tepelné izolace vytvořili spádovou vrstvu, na kterou byla následně nanesena horní hydroizolační vrstva z folie Alcolpan 1,5mm.