Pavel Luňáček

Panelový dům Most

Střecha panelového domu na sídlišti v Mostě vyžadovala kompletní sanaci včetně nové vrstvy parozábrany, která byla položena na stávající očištěný a vyrovnaný původní povrch. Následně byla střecha zateplena polystyrenem včetně spádových vrstev a nakonec byly nataveny asfaltové pásy jako hlavní hydroizolační vrstva.