Pavel Luňáček

Údržba střechy v zimě

Sníh na střechách domů působí poeticky a podporuje sváteční náladu Ladovské zimy. Ano … krása a půvab. Každá krása však s sebou nese i jistou míru nebezpečí.


Je třeba si uvědomit, že kubík čerstvého sněhu, byť působí lehce a nadýchaně, váží asi 100 kg, starší (tzv. mokrý a hutnější) dokonce až 300 kg. Hmotnost střechy vašeho domu se tak rázem zvýší o několik set kilogramů, což je další zátěž na obvodové zdivo, ale i na samotnou konstrukci střechy a střešní krytiny.

Druhý a závažnější problém je však sesuv sněhu (hovoříme-li o střeše šikmé). Masa sněhu může při sesuvu poškodit okapy, římsy, klempířské prvky, které se jí postaví do cesty a způsobit i vážné zranění osobám v okolí v bezprostředním okolí domu. Padající sníh či rampouchy získají volným pádem nezanedbatelnou kinetickou energii a jsou při dopadu schopny vážně poškodit zdraví, případně i zabít.

UPOZORNĚNÍ: Odpovědnost za padající rampouchy a sníh, tedy i právní odpovědnost za případné způsobené škody na zdraví či majetku, nese plně majitel nemovitosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba udržovat střechu čistou i v zimním období. Nejen, že se vyhneme škodám na vlastním majetku, ale i případným škodám na majetku cizím, v horším případě škodám na zdraví osob. Pokud není v našich možnostech, je možné využít služeb specialistů na střechy, kteří jsou pro takové práce nejen vybaveni nástroji, technikou a praxí, ale i oprávněním k pracím ve výškách.

+420 777 800 181