Pavel Luňáček

Střechy a střešní krytina

Poškodila zima vaši střechu?


V lepším případě bude stačit vyčistit okapy, jinde sníh a mráz potvrdily, že nastal čas na generální opravu střechy. I když jaro ještě neklepe na dveře, přemýšlet nad výběrem střešní krytiny můžete již teď. Rekonstrukce střechy je poměrně náročná akce a správný výběr střešní krytiny je zásadním momentem.

Volbu střešní krytiny ovlivní sklon střechy

Střešní krytina již na první pohled ovlivní vzhled vašeho domu. Materiálových i tvarových variant je dnes na trhu obrovské množství. Zásadní pro volbu střešní krytiny je sklon střechy. Střechy ploché mají sklon 0 - 10°, střechy šikmé od 10 - 45° a střechy strmé se sklonem 45 - 90°. Výrobci vždy uvádějí u dané střešní krytiny, pro jaký sklon střechy se hodí. Klasická pálená taška je doporučována pro sklon střechy cca 22° až 40°, u plechové krytiny je minimální možný sklon od 14°, betonové tašky cca 22°.

Tradiční pálená taška

Jednou z nejstarších a zároveň nejoblíbenějších střešních krytin je pálená taška. Lze ji použít na střechy sedlové, valbové, polovalbové, pultové, stanové i mansardové. Pálená taška je odolná s dlouhodobou časovou stálostí a životností. Vyznačuje se vysokým tepelným odporem, dobrou akumulační schopností a příznivým součinitelem prostupu vodních par. Mezi nevýhody patří vyšší hmotnost krytiny.

Střešní betonové tašky

Betonové tašky lze použít prakticky pro všechny typy střech se sklonem minimálně 17°. Betonová střešní krytina je pevná, mrazuvzdorná a vyniká nízkou nasákavostí a vysokou únosností. Velmi dobře se hodí i do horských oblastí kde panují extrémní podmínky. Mezi nevýhody patří barevná nestálost. Betonové tašky jsou ze všech krytin nejtěžší a vyžadují pevnou konstrukci krovu.

Plechová střešní krytina

Plechová krytina v sobě spojuje lehkost, nízké náklady, rychlou montáž a vysokou variabilitu barevné škály. Velmi málo zatěžuje krov, a proto se hodí na rekonstrukce starších objektů či do horských oblastí, kde střechu zatěžuje velké množství sněhu. Nevýhodou je ne zrovna ideální tepelně izolační vlastnosti, horší akumulační schopnosti a vysoký difuzní odpor. Při rozhodování o tom, zda použít plechovou krytinu, je nutné si uvědomit, že tyto střechy mají omezenou pochůznost.

Před definitivním rozhodnutím je nutno vzít v úvahu množství faktorů

Některé střešní krytiny se na mnohé objekty nehodí, mnohdy je potřeba vzít v úvahu tvar a únosnost střešní konstrukce, některé mají vyšší cenu. Také je třeba zohlednit lokalitu a okolní domy. Záleží i na tom, jestli stavíte novostavbu nebo opravujete starší dům. V oblastech se zvýšeným nebezpečím požáru nesmíte položit krytinu ze snadno zápalných materiálů, jako jsou došky, šindele nebo asfaltové pásy.

+420 777 800 181