Pavel Luňáček

Při rekonstrukci střechy nestačí jen vyměnit krytinu

Právě při demontáži střešní krytiny nastává jedinečná možnost, zkontrolovat střešní skladbu.


Rekonstrukce střechy se provádí zpravidla po několika desítkách let, (pokud se nerekonstruuje plášť z důvodu nějakého nedostatku nebo chyby) a proto je na místě zajímat se také o stav izolace zateplení, bednění a krovů. Právě při demontáži střešní krytiny nastává jedinečná možnost, zkontrolovat střešní skladbu. Izolační materiál je mnohdy plesnivý, nosné krokve mohou být napadeny škůdci nebo plísní. Pokud si tedy není investor o stavu izolace jistý, je lepší sundat staré bednění a minerální vatu nechat zkontrolovat. Například u starých budov se dříve nedávaly žádné difuzní fólie. Tuto kontrolu by měl provést každý, ještě před samotnou rekonstrukcí střechy. Ponecháním stávající konstrukce sice ušetříte výdaje, ale v žádném případě nezaručíte dostatečně dlouhou životnost střechy. Také se mohou objevit úniky tepla a v nejhorším případě budete muset rekonstruovat znovu po několika málo letech.

Nejčastějšími důvody, proč se rozhodnout pro rekonstrukci střechy jsou zatékání do střešního pláště, modernizace celého objektu či nevyhovující původní střešní krytina. Při zatékání je rekonstrukce nebo oprava střechy zpravidla nutná. Dalším důvodem je špatný celkový stav střechy - střecha není zateplená nebo se řeší dodatečná izolace. Překvapivě nevyhovující optický vzhled střechy je jako důvod pro její rekonstrukce velmi častý. V dalších případech je to změna tvaru střechy, rozšíření objektu nebo vybudování podkroví atd.

Pro jakou střešní krytinu se rozhodnout?

Každá střešní krytina má své specifické vlastnosti. Při výběru je třeba dbát jak na estetickou stránku domu, tak i na vhodnost krytiny pro danou střechu. Na šikmé střechy je vhodné jiná krytina než na střechy ploché.

Pro šikmé střechy jsou ideální lehké a pro rekonstrukce doporučované plechové krytiny - hliník, měď, titanzinek, pozink. Jsou oblíbené pro svou tvárnost a odolnost. Dále vláknocementové krytiny jako eternit, asfaltové nebo plastové krytiny. Výhodou plastových krytin je jejich možnost imitovat přírodní materiály a na střechách pak velmi dobře vypadají. Na výběr jsou také tzv. těžké krytiny (betonové tašky, pálené tašky), dále keramická krytina atd. Můžeme použít také přírodní materiály jako břidlice došky nebo dřevo.

Na ploché a rovné střechy, které mají minimální spád je vhodný bitumen. Tato krytina je zvyklá na různé klimatické podmínky (tropické, pouštní, mírné i arktické). Vyznačuje se odolností proti pohybu a je velmi pružná a pevná.

Co ovlivňuje životnost střešní krytiny

Nejvíce ovlivňuje trvanlivost povrchové úpravy střešní krytiny i krytiny jako takové, slunce a UV záření. Jeho síla zřetelně ovlivňuje degradaci zejména u plastových a asfaltových krytin. Zvláště u asfaltových krytin může docházet vlivem ostrých slunečních paprsků až k zeslabování materiálu a následného natavování.

Dalším faktorem, ovlivňující životnost střešní krytiny, jsou klimatické podmínky – sníh mráz a vítr. V horských oblastech mohou začít betonové a keramické tašky pod sněhem a ledem praskat. Plechové krytiny jsou náchylné na vítr. Jelikož jsou k podkladu přichycovány, může se při nedokonalém ukotvení krytina uvolnit a postupem času i utrhnout.

Z těchto důvodů se při výběru střešní krytiny zohledňuje zeměpisná poloha, orientace a výška daného objektu. V nížinách není taková sněhová zátěž jako na horách, kde jsou vhodné ty nejodolnější střešní krytiny (např. kovové). Také se zohledňuje stáří střešní konstrukce. Na staré krovy nelze použít kvůli nadměrné zátěži těžkou betonovou krytinu.

Cena rekonstrukce střechy

Předběžnou cenovou kalkulaci většina specializovaných prodejců provádí zdarma. Vyhotovuje na základě projektové dokumentace, nebo podle sdělené specifikace druhu.

Pokud investor nemá dostatek finančních prostředků na komplexní rekonstrukci, je lepší s opravou nějaký ten rok ještě počkat, aby rekonstrukce mohla být kompletní. Snaha co nejvíce ušetřit se někdy nemusí vyplatit a u rekonstrukce střechy to platí dvounásob. Střecha nás má chránit po několik desítek let a špatně provedená, ale levná oprava střechy nás v konečném důsledku může vyjít dráž.

+420 777 800 181