Pavel Luňáček

Jak pečovat o střechu v zimě

V zimních měsících musí majitelé domů řešit problémy, spojené se sněhem na střeše a rampouchy.


Jakákoli opatření, která by zabránila sesuvu masy sněhu ze střechy, je zapotřebí provést co nejdříve.

Nebezpečí hrozí při oblevě

Značné množství sněhu na střechách představuje riziko zejména při oblevě. Pokud se oteplí, sníh začne tát a velké množství těžkého sněhu může znamenat nebezpečí zejména lavinových sesuvů ze střechy na chodník. A právě to je nebezpečné pro chodce i podél domů stojící automobily. Připomeňme, že rampouchy a padající sníh mohou vážit mnoho kilogramů a spadlá masa sněhu může i někoho zabít. Tíha těžkého mokrého sněhu může způsobit dokonce zborcení a propadnutí střechy, což znamená poměrně velkou újmu na majetku. Všemu se dá snadno předejít včasným provedením úklidu sněhu, odstranění sněhu a rampouchů ze střech.

Odpovědnost za případné škody nese majitel domu

Každý majitel nemovitosti je povinen zabezpečit ji tak, aby neohrožovala občany uvnitř ani zvenčí.  Péče o sněhem zapadané střechy domů a rampouchy trčící z okapů je tedy plně na majiteli. Ten je právně odpovědný za případné způsobené škody na majetku a také na zranění kolemjdoucích.

Při tání bývají nejvíce poškozeny okapy

Sníh a led neohrožuje pouze samotnou konstrukci střechy, ale je rizikový také pro okapy. Častým problémem je zamrznutí vody u okapové hrany a v okapovém systému. Pokud není dobře provedena izolace střešního pláště, proniká jím teplo a sníh začne odtávat. Odtávající voda teče, až na okapovou hranu kde zamrzá. Takový ledový val, který může dosáhnout nečekaných rozměrů a způsobit poškození nejen okapového systému, ale i fasády, či oken.

Pomůžou sněhové zábrany

Pokud nechceme, aby sníh ze střechy sjížděl ať už kvůli bezpečnému pohybu osob nebo z důvodu poničení podokapních žlabů, je třeba střechu zabezpečit pomocí sněhový zábran. Sněhové zábrany se rozmístí v jedné a více řadách po obvodu střechy. Sníh tak nespadne najednou, díky čemuž nezpůsobí škody na majetku a nezraní kolemjdoucí.

Obraťte se na odborníky

Je-li na střeše již velké množství sněhu a zmrzlých rampouchů, je dobré obrátit se na firmu na odklízení sněhu ze střechy. Pod sněhem se může skrývat ledová vrstva, která nemusí být na první pohled patrná a představuje nebezpečí pádu ze střechy. Kromě toho hrozí riziko neopatrného zásahu lopatou nebo jiným nástrojem. Proto je lepší obrátit se na specializovanou firmu. Výjimečně a v krajních případech můžete požádat o pomoc hasiče.

+420 777 800 181